Վերադարձման քաղաքականություն

Կառավարության կայքէջում դիմումը ներկայացնելուց հետո գումարը չի վերադարձվի՝ անկախ ձեր eVisa դիմումի արդյունքից:

Մենք չենք խոստանում հայտի հաստատման որևէ երաշխիք, բայց խոստանում ենք, որ ձեր լեզվից անգլերեն թարգմանությունը կլինի առանց սխալների, և ձեր լուսանկարը ընդունելի կլինի:

Մենք որևէ խոստում չենք տալիս հայտի հաստատման կամ մերժման մասին:

Ըստ պատմական արդյունքների՝ 98%-ը հաստատվել է ներգաղթի գրասենյակի կողմից 72 ժամվա ընթացքում:

Անցյալ պատմական արդյունքները ապագա արդյունքների ցուցիչ չեն:

Մենք ներգաղթային խորհուրդներ, ներգաղթի ուղեցույց չենք տրամադրում ներգաղթյալներին:

Մենք տրամադրում ենք միայն գործավարական ծառայություններ և լեզվի թարգմանություն 104 լեզուներով:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն պահանջելու դեպքում դիմեք մեր ՝