1. १. आवेदन अनलाइन बुझाउनुहोस्
  2. २. भुक्तानी समीक्षा र निश्चित गर्नुहोस्
  3. Appro. स्वीकृत भिसा प्राप्त गर्नुहोस्

व्यक्तिगत विवरण

*
तपाईंको राहदानीमा देखाइएको अनुसार तपाईंको पहिलो र मध्य नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्
*
तपाईंको राहदानीमा देखाइए जस्तै तपाईंको अन्तिम नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तल दिइएको पूरा नाम (कुनै पनि बीचको नामहरू सहित) अंग्रेजीमा छ र तपाईंको राहदानीमा रहेको नामसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ।

*
  • तपाइँको पासपोर्ट मा देखाइएको जस्तै जन्म मिति प्रविष्ट गर्नुहोस्।
*
*
तपाईंको राहदानीमा देखाइएको अनुसार तपाईंको शहर वा जन्म राज्य प्रविष्ट गर्नुहोस्
*
*
  • तपाईले एउटा ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईले दिनु भएको इ-मेल ठेगानामा तपाईको अनुप्रयोगको रसिदको पुष्टि गर्दछ।
*