1. 1. Send inn søknad online
  2. 2. Gå gjennom og bekreft betaling
  3. 3. Motta godkjent visum

Personopplysninger

*
Angi for- og mellomnavnet som vist i passet
*
Skriv inn etternavnet ditt nøyaktig som vist i passet ditt
Sørg for at det fulle navnet gitt nedenfor (inkluderer eventuelle mellomnavn) er på engelsk og samsvarer nøyaktig med navnet i passet ditt.

*
  • Skriv inn fødselsdato som vist i passet ditt.
*
*
Angi din by eller fødselsstat som vist i passet
*
*
  • Du vil motta en e-post som bekrefter mottakelsen av søknaden din på e-postadressen du oppgir.
*