Hur man reser till Turkiet i affärssyfte 

För alla utländska affärsresenärer som vill utöva affärsrelaterade syften i Turkiet ger detta inlägg viktig information om hur de kan genomföra affärsbesök i Turkiet, resa till Turkiet i affärssyfte, kraven för att få ett turkiskt visum och mycket mer. 

Turkiet är ett otroligt land som har gjort sin plats bland de bästa länderna för resor och turism. Tillsammans med resor och turism är Turkiet ett rikt land som är känt för sina affärs- och arbetsmöjligheter för besökare som reser till landet från främmande nationer.

Affärsresor till Turkiet har ökat markant de senaste åren. För varje år som går fortsätter antalet besökare som kommer in i Turkiet i affärssyfte att öka exponentiellt. Allt för att Turkiet är ett otroligt land med många tillväxtmöjligheter för tusentals utländska organisationer och affärsentusiaster. 

Online Turkiet Visa eller Turkiet e-Visa är ett elektroniskt resetillstånd eller resetillstånd för att besöka Turkiet under en period på upp till 90 dagar. Turkiets regering rekommenderar att utländska besökare måste ansöka om en Online Turkiet visum minst tre dagar (eller 72 timmar) innan du besöker Turkiet. Internationella turister kan ansöka om en Online visumansökan för Turkiet om några minuter. Online Turkiet visumansökningsprocess är automatiserat, enkelt och helt online.

Vem är en affärsbesökare i Turkiet? 

En affärsbesökare är förenklat en person som tar resor till Turkiet i syfte att bedriva internationell affärsverksamhet. Men den personen stannar inte permanent i Turkiet. De går bara in och ut ur landet i syfte att utföra affärsrelaterade aktiviteter i landet. 

De besökare som reser till Turkiet i syfte att söka jobb i landet kommer inte att betraktas som affärsbesökare. För att arbeta i en organisation i Turkiet måste besökaren skaffa ett arbetstillstånd för Turkiet. 

Annat än det, de resenärer som resa till Turkiet i affärssyfte måste ansöka om en annan typ av turkiskt visum. 

LÄS MER:
Resenärer från flera länder som reser till Turkiet måste skaffa ett Turkietvisum för att vara berättigade till inresa. Som en del av detta är medborgare från 50 länder nu berättigade att ansöka om Turkiet online-visum. Dessutom kommer sökande som är berättigade att ansöka om Turkiet online-visum inte att behöva besöka en turkisk ambassad eller konsulat personligen för att ansöka om visum. Läs mer på Turkiet affärsvisum.

Vilka är de olika aktiviteterna som affärsbesökaren kan ägna sig åt när de är bosatta i Turkiet? 

De resenärer vars främsta motiv för att besöka Turkiet är att ägna sig åt olika affärsrelaterade aktiviteter i landet med affärspartners och ägare kommer att tillåtas att ägna sig åt följande aktiviteter i Turkiet: 

 1. Möte och förhandlingar: Den utländska resenären som tar en resa till Turkiet från sin främmande nation bör notera att de kommer att få en inresa i Turkiet om deras motiv att stanna i Turkiet är att delta i affärsmöten och affärsförhandlingar. 
 2. Mässor och kongresser: Ett annat affärsrelaterat syfte för vilket resenärer kommer att få tillstånd att resa in och stanna i Turkiet är att delta i affärs- och industrimässor, kongresser och kongresser. 
 3. Kurser och utbildning: Om den sökande kan få en inbjudan från ett företag eller en organisation i Turkiet, då kan de gå kurser eller utbildningar i landet. 
 4. Webbplatsbesök: Affärsbesökaren kommer att få besöka de webbplatser vars ägare tillhör affärsresenärens organisation. Förutom det kan de ta en tur till investeringssajterna där de kan hitta potential för framtida investeringar och affärsmöjligheter. 
 5. Handel med råvaror och tjänster: Som affärsbesökare kommer resenären att kunna ägna sig åt handel med råvaror och tjänster. Detta bör göras på uppdrag av ett företag. Eller en utländsk regering.

LÄS MER:
Utländska medborgare som vill resa till Turkiet i turist- eller affärssyfte måste antingen ansöka om vanligt eller traditionellt visum eller ett elektroniskt resetillstånd som kallas Turkiet e-Visa. Samtidigt som att få ett traditionellt Turkietvisum innebär att man besöker närmaste Turkiets ambassad eller konsulat, kan medborgare från berättigade länder få ett e-visum för Turkiet genom att fylla i ett enkelt onlineansökningsformulär för Turkietvisum. Läs mer på Berättigade länder för onlinevisum för Turkiet.

Vad kommer affärsbesökaren att kräva för att komma in i Turkiet? 

För att göra en resa till Turkiet i affärssyfte måste den sökande inneha följande dokument: 

 • Det första dokumentet behövde resa till Turkiet i affärssyfte är: ett giltigt pass. Detta pass bör vara ett original som är giltigt i sex månader. I allmänhet beräknas giltigheten av sökandens pass från det datum då de tar in i Turkiet. 
 • Det andra dokumentet behövde resa till Turkiet i affärssyfte är: giltigt turkiskt visum. Den sökande måste ta en resa till Turkiet med ett giltigt visum. Detta visum kan vara en Turkiet E-visum eller ett affärsvisum. Eftersom det turkiska elektroniska visumet beviljas till passinnehavare i begränsade länder, bör affärsresenären kontrollera kraven och behörighetskriterierna för E-visumet innan de börjar ansöka om ett. 

LÄS MER:
Att ta sig in i Turkiet via land är jämförbart med att göra det via ett annat transportsätt, antingen till sjöss eller genom en av dess stora internationella flygplatser. När besökarna anländer till en av de flera inspektionsplatserna för landgränsövergångar måste de uppvisa lämpliga identifikationshandlingar. Läs mer på Inresa till Turkiet landvägen.

Vilken typ av turkiskt visum kommer affärsbesökaren att behöva för att komma in och stanna i Turkiet? 

För att resa in och stanna i Turkiet med ett giltigt turkiskt visum rekommenderas de sökande att ansöka om ett Turkiet e-visum eftersom det är ett av de bästa visum för att uppfylla affärsrelaterade motiv i Turkiet. Affärsbesökaren kommer att tillåtas att ägna sig åt olika affärsaktiviteter med Turkiets e-visum som är

1. Delta i affärsmöten och förhandlingar. 2. Att vara en del av affärsmässor, kongresser och kongresser. 3. Att bli anmäld till alla kurser eller utbildningar relaterade till företag som en inbjudan ges av en organisation som finns i Turkiet. 4. Att delta på platsbesök för ett företag. Eller potentiella branschbesök. 5. Att ägna sig åt handel med varor, tjänster och råvaror. 

Resenärerna måste notera att de bara kan resa till Turkiet i affärs- och affärsrelaterade syften aktiviteter. Inget betalt arbete kommer att tillåtas på Turkiets e-visum i landet. 

Det turkiska elektroniska visumet kommer att förbli giltigt under en period av XNUMX dagar. Dessa dagar kommer att räknas från det datum då den sökande har lämnat in sin ansökan. 

Specifikationerna för visumet, dess giltighet och andra aspekter är beroende av resenärens nationalitet. 

Visumet som beviljas affärsresenären kommer antingen att vara ett engångsvisum eller ett visum för flera inresor, vilket återigen är beroende av resenärens nationalitet. Tillsammans med det kommer resenären antingen att få stanna i landet under en period av trettio dagar eller en period av nittio dagar.

De resenärer vars nation är listad under de berättigade länderna för ett Turkiets e-visum kan enkelt få ett elektroniskt visum genom att fylla i ett onlineansökningsformulär när som helst och var som helst de vill. 

Det turkiska elektroniska visumet kommer med flera fördelar som är: 

 • Förfarandet för ansökan om e-visum för Turkiet är snabbt och enkelt. Processen är också extremt enkel, vilket gör att de sökande inte behöver lägga mycket ansträngning på att förstå ansökningsprocessen. 
 • Eftersom processen för att ansöka om ett Turkiet e-visum inte kräver att sökanden tar en resa till den turkiska ambassaden eller konsulatets allmänna kontor, kan ansökan skickas från sökandens hem eller arbetsplats på vilken smart enhet som helst som är tillgänglig med dem som en smartphone, bärbar dator, dator, surfplatta, etc.
 • Den sökande kommer, när de ansöker om ett Turkiets e-visum, att få ett godkänt visum på sin e-postadress. Allt den sökande behöver göra efter att ha fått sitt visum i e-post är att skriva ut och lämna in det till gränstjänstemän vid de turkiska gränsövergångarna. 

Detta innebär att resenären inte behöver gå igenom besväret med att stå i en lång kö eller en lång kö vid flygplatsens immigrationsavdelning för att få en turkisk visumstämpel vid ankomsten till landet. 

De sökande uppmanas att kontrollera behörighetskriterierna och kraven innan de påbörjar förfarandena för att ansöka om ett Turkiet E-visum. Detta kommer att hjälpa dem att veta om de är berättigade att ansöka om ett Turkiet e-visum. Om sökanden tillhör en nation som inte är berättigad att få ett turkiskt elektroniskt visum, måste sökanden resa till en turkisk ambassad för att ansöka om visum för Turkiet. 

De sökande som inte är berättigade att få ett Turkiet e-visum för affärsverksamhet eftersom de vill bo i landet under en längre period än vad som anges på deras Turkiet e-visum. Eller så måste de resenärer som siktar på att utföra betalt arbete i Turkiet ansöka om ett affärsvisum respektive ett arbetstillstånd. 

Visum för att bedriva affärsverksamhet i Turkiet kan erhållas från den turkiska ambassaden personligen. Några av de viktigaste dokumenten som krävs för att ansöka om ett affärsvisum via den turkiska ambassaden eller konsulatets allmänna kontor är: 

 1. Ett pass. Detta pass bör ha tillräcklig giltighet enligt den turkiska ambassaden eller det konsulatkontor genom vilket sökanden ansöker om ett affärsvisum. Om passet inte har tillräckligt med giltighet måste sökanden ansöka om ett nytt pass innan de ansöker om ett turkiskt affärsvisum. 
 2. Ett inbjudningsbrev. Affärsbesökaren måste hålla ett inbjudningsbrev som utfärdas till dem från sidan av en organisation i Turkiet. Det kan vara ett inbjudningsbrev från en organisation som står värd för den sökandes besök. 

LÄS MER:
Schengenzonavtalet mellan Turkiet och EU Schengenvisuminnehavare har öppnat många alternativ - Många resenärer kanske inte inser att dessa rättigheter gäller utanför EU. Ett sådant land som ger denna typ av visuminnehavare preferenstillträde är Turkiet. Läs mer på Skaffa ett Schengenvisum för att resa in i Turkiet.

Hur ansöker man om ett turkiskt elektroniskt visum för att resa till Turkiet i affärssyfte? 

Till resa till Turkiet i affärssyfte, besökarna kan få ett Turkiet e-visum som är ett av de enklaste och snabbaste sätten att få ett giltigt visum för att resa till Turkiet. Dessa är steg som bör slutföras för att få ett Turkiet e-visum för affärer i Turkiet: 

 • Det första steget som bör slutföras för att ansöka om ett Turkiet e-visum för att bedriva affärsrelaterade aktiviteter i Turkiet är att fylla i ett ansökningsformulär. 

Detta formulär kommer att kräva att sökanden nämner olika personliga, pass-, kontakt- och reserelaterade detaljer som bör fyllas i med största ärlighet, noggrannhet och tydlighet. 

 • Det andra steget som bör slutföras för att ansöka om ett Turkiet e-visum i syfte att bedriva affärsrelaterade aktiviteter i Turkiet är att betala Turkiets e-visumavgifter. 

För varje turkiskt elektroniskt visum måste affärsbesökarna betala en specifik avgift. Denna avgift ska fyllas i innan sökanden skickar in sin ansökningsblankett för Turkiets e-visum. 

De turkiska myndigheterna kräver att varje sökande gör en säker och skyddad betalning för sitt turkiska elektroniska visum. Och några av de säkraste och säkraste medlen för att betala Turkiets e-visumavgifter är kreditkort, betalkort etc. När betalningen har gjorts kommer den sökande att få en bekräftelse om det. 

 • Det tredje steget som bör slutföras för att ansöka om ett Turkiets e-visum i syfte att bedriva affärsrelaterade aktiviteter i Turkiet är att skriva ut e-visumet. 

När sökanden väl betalar Turkiets e-visumavgifter och skickar in ansökan om det, måste de vänta på att dess handläggnings- och godkännandeprocess ska komma över. 

Efter att procedurerna för godkännande är över och visumet har beviljats ​​den sökande, kommer de att få det i sin e-postinkorg. 

Detta visum ska skrivas ut på ett papper av den sökande. Och bör köpas med dem på resan till Turkiet tillsammans med deras giltiga och ursprungliga pass. 

När sökanden lämnar in sin ansökan om Turkiets e-visum, kommer den att gå för behandling och godkännande från de turkiska myndigheternas sida. Antalet timmar som bearbetningsprocessen för ett Turkiet e-visum går över är tjugofyra timmar. 

Detta kommer endast att ske om den sökande har försäkrat sig om att alla detaljer och uppgifter som nämns på sin ansökningsblankett är korrekta och korrekta. Många prioriterade tjänster kommer att göra det möjligt för bearbetningsprocessen för Turkiets e-visum att komma över på en timme från ansökningstillfället. 

De sökande bör dessutom försäkra sig om att de handlingar som de har med sig på deras resa till Turkiet är korrekta, annars kan myndigheterna vid Turkiets gränsövergångar avslå sökandens ansökan på grund av att falska handlingar har lämnats in. 

Detta kan undvikas genom att se till att sökanden har läst alla väsentliga dokumentationskrav innan de påbörjar procedurerna för att ansöka om ett Turkiet E-visum. 

LÄS MER:
Turkiet e-Visa, eller Turkiet Electronic Travel Authorization, är ett obligatoriskt resedokument för medborgare i länder som är undantagna från visum. Om du är medborgare i ett land som är kvalificerat för Turkiet e-Visa behöver du Turkiet Visa Online för uppehåll eller transit, eller för turism och sightseeing eller för affärsändamål. Läs mer på Turkiet visumansökningsöversikt, onlineformulär - Turkiet E-visum.

Vilka är de bästa affärsresestäderna i Turkiet? 

Precis som hur städerna i Turkiet: Istanbul och Ankara är framstående för resor och turism, är de också välkända destinationer för affärsresor och besök. Ett stort antal resenärer tar många resor till dessa städer för att utföra inte bara affärsaktiviteter utan också andra arbetsrelaterade aktiviteter. 

Eftersom Ankara är Turkiets huvudstad är det också ett administrativt nav. De flesta affärsbesökare föredrar att resa direkt till Ankara. Ankara Esenboga flygplats gör det möjligt för många resenärer att landa direkt i huvudstaden. 

Från mer än trehundrafemtio länder välkomnar Turkiet massor av affärsbesökare varje år. 

LÄS MER:
Ett Turkietvisum online eller e-Visumet för Turkiet kan erhållas av medborgare i mer än 50 olika nationer. Det är viktigt att förstå hur länge du kan stanna i landet om du har ett visum som du skaffat online och är på resa. Läs mer på Online Turkiets visumgiltighet.

Hur man reser till Turkiet i affärssyfte Sammanfattning 

Att bedriva affärsverksamhet i Turkiet har blivit extremt enkelt tack vare det turkiska elektroniska visumsystemet. Genom detta system kan affärsbesökare få ett giltigt Turkiet E-visum för att resa till Turkiet. 

Eftersom Turkiet är en utmärkt nation för att bedriva affärs- och affärsrelaterade aktiviteter, rekommenderas många besökare att välja Turkiet som affärsdestination för att uppfylla sina affärsrelaterade motiv och drömmar. 

LÄS MER:
Det är typiskt för turister att vilja förlänga eller förnya sina turkiska visum medan de är i landet. Det finns flera alternativ tillgängliga för turister beroende på deras specifika behov. Dessutom måste besökare se till att de inte överskrider sina visum när de försöker förlänga eller förnya ett turkiskt. Detta kan strida mot immigrationsbestämmelserna, vilket kan leda till böter eller andra påföljder. Läs mer på Hur man förnyar eller förlänger Turkiets visum.


Kontrollera din berättigar till onlinevisum för Turkiet och ansök om online-Turkietvisum eller Turkiet e-Visa 3 (tre) dagar före ditt flyg. Amerikanska medborgare, Australiska medborgare, Kinesiska medborgare, Kanadensiska medborgare, Sydafrikanska medborgare, Mexikanska medborgareoch Emiratis (medborgare i Förenade Arabemiraten), kan ansöka online om elektroniskt Turkietvisum. Om du behöver hjälp eller behöver förtydliganden ska du kontakta oss Online Turkiet Visa helpdesk för stöd och vägledning.