Chính sách đổi/trả & hoàn tiền

Sẽ không hoàn lại tiền khi đơn đăng ký đã được nộp trên trang web của Chính phủ, bất kể kết quả của đơn đăng ký eVisa của bạn.

Chúng tôi không hứa hẹn bất kỳ sự đảm bảo nào về việc chấp thuận đơn đăng ký, nhưng chúng tôi cam kết rằng bản dịch từ ngôn ngữ của bạn sang tiếng Anh sẽ không có lỗi và ảnh của bạn sẽ được chấp nhận.

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về việc chấp thuận hay từ chối đơn đăng ký.

Theo kết quả lịch sử, 98% đã được văn phòng nhập cư chấp thuận trong 72 giờ.

Kết quả lịch sử trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai.

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ tư vấn nhập cư, hướng dẫn nhập cư cho người nhập cư.

Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ văn thư và dịch thuật ngôn ngữ trong 104 ngôn ngữ.

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào, vui lòng tham khảo: